40% rabatu z kodem "AGATA40"

0

Twój wózek jest pusty

Warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----


OVERVIEW

Ta strona jest obsługiwana przez Dialo Shop. Na tej stronie terminy “my“, “nas“ i “nasze“ odnoszą się do Dialo Shop. Dialo Shop udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik zaakceptuje wszystkie warunki, zasady i uwagi w niej zawarte.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą “Usługę“ i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki“, “Regulamin“, “Warunki“), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej strony, w tym, ale nie wyłącznie, użytkowników, którzy przeglądają stronę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed wejściem na naszą stronę internetową lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej strony lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej umowy, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z oferowanych na niej usług. Jeśli niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegały niniejszemu regulaminowi. W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję Warunków użytkowania na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony, aby dowiedzieć się, czy nie zostały wwprowadzone żadne  zmiany. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Udostępniają nam pratformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż naszych produktów i usług dla Ciebie.ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, oraz że wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Twoją opieką.

Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym celu jest zabronione, a użytkownik, korzystając z Serwisu, nie może naruszać przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zaorzestanie korzystania z Usług.

ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treści (z wyjątkiem informacji dotyczących karty kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje sję nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani też nie uzyskiwać dostępu lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie są dołączone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być wyłącznym źródłem informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach przedstawionych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne wstępne informacje. Takie wstępne informacje, że względu na swój charakter, nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


ARTYKUŁ 4 – ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz dowolnej części lub treści Usługi) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie, były możliwie jak najdokładniejsze. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na ekranie Twojego komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszelkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Wszelkie usługi lub oferty produktów na tej stronie są nieważne, jeżeli jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez Państwa spełni Państwa oczekiwania, ani nie gwarantujemy, że jakiekolwiek błędy w Serwisie zostaną skorygowane.


ARTYKUŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ RACHUNKÓW I INFORMACJI O RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmniejszyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub z tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z Tobą na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania mogą pochodzić od handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ich wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce Zwrotów.


ARTYKUŁ 7 – NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy żadnej kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie “tak, jak jest“ i “w miarę dostępności“, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków oraz bez jakiejkolwiek zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub związanej z wykorzystaniem tych opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

Jeśli korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie,
robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania, i powinieneś zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje na naszej Stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania.


ARTYKUŁ 8 – POWIĄZANIA Z OSOBAMI TRZECIMI

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądu ani oceny treści lub dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na takich stronach osób trzecich lub z nich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z tymi stronami osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Wszelkie skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych stron trzecich powinny być kierowane do tych samych stron trzecich.


SEKCJA 9 – UWAGI, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone treści (na przykład, aby wziąć udział w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlecie kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, listownie lub w inny sposób (łącznie z “Komentarzami“), dajecie nam Państwo w dowolnym czasie i bez ograniczeń prawa do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w inny sposób wszelkich komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłacenia komukolwiek odszkodowania za przekazane Komentarze; lub (3) do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw, lub które naruszają własności lub niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania.

Użytkownik wyraża zgodę na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własnościowych. Zgadasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały żadnych nielegalnych, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych treści, ani wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Nie wolno Ci używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas i/lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia Twoich komentarzy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie komentarze i za ich poprawność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze użytkownika lub osób trzecich.SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE


Podawanie Państwa danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę Prywatności.


SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje, które mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez uorzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy polegać na ustalonej dacie aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub uaktualnione.ARTYKUŁ 12 – ZASTOSOWANIA ZAKAZANE

Poza zakazami określonymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania lub uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem osób trzecich; (c) do naruszania jakichkolwiek regionalnych lub międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych praw, zasad lub przepisów; (d) w celu naruszenia praw własności intelektualnej naszych lub osób trzecich; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, ranienia, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek że względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób utrudniający działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej, niezależnej lub internetowej witryny internetowej; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania,
wyłudzania informacji, przejmowania domeny, przeglądania, wyszukiwania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszego Serwisu,
jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia zabronionych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać podczas korzystania z Serwisu , będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z Usługi lub nie możność z niej korzystania odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas inaczej) dostarczane do Państwa użytku “w stanie, w jakim się znajdują“ i “w miarę dostępności“ bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji pokupności lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Dialo Shop,
nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, karne, szczególne, lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, czy to w umowie, czynach niedozwolonych (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu z Usługi lub w odniesieniu do wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek treści lub utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek rodzaju wynikającego z korzystania przez Ciebie z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Wyrażasz zgodę na zwolnienie Dialo Shop, naszej spółki macierzystej, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników z odpowiedzialności bez szkody dla wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania lub dokumentów, o których mowa w nich, lub naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie może jednak zostać wyegzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, takie oddzielenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 - WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania podjęte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub nie. Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli stwierdzimy, według naszego uznania, że użytkownik nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub jeśli podejrzewamy, że użytkownik nie był w stanie ich spełnić, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do momentu rozwiązania umowy, włącznie z datą jej rozwiązania, i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 – CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie z naszej strony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania oraz wszelkie inne polityki i zasady działania publikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Serwisem stanowią część porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Serwisu oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty, propozycje i porozumienia, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Sprzedaży i Użytkowania).

Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie mogą być interpretowane ze szkodą dla sporządzającego.


ARTYKUŁ 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania, jak również wszelkie inne odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w:

Route de la Jeurna 40, CH-1871 Monthey, VS, Switzerland


ARTICLE 19 – ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Do Państwa obowiązków należy regularne odwiedzanie naszej strony w celu sprawdzenia, czy nie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie z naszej strony lub dostęp do niej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania stanowi akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Sprzedaży i Użytkowania należy kierować do nas na adres:  info@dialo-shop.com.